30/04/2024

Θέατρο - Drama - Theatre

Sissy Doutsiou is a Greek actress. She toured with plays and performances in Europe, USA, Mexico, India and Nepal. She starred in theatrical performances (among others): "Metamorphosis" F. Kafka, "The Maids" G. Zene, " 4.48 Psychosis" Sarah Kane. She has collaborated with many theaters and organizations in Europe, USA and Asia as the American company Living Theatre and the Institute for Experimental Theatre in Calcutta (India). Check in main Menu THEATRE

Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre
Θέατρο - Drama - Theatre